ETAPY WSPÓŁPRACY:

1. SPOTKANIE 1 : w umówionym miejscu, dogodnym dla klienta, przeprowadzany jest wywiad odnośnie oczekiwań, upodobań i wizji.

2. INWENTARYZACJA: odbywa się na pierwszym lub drugim spotkaniu po podpisaniu umowy, dokonywana jest analiza potrzeb klienta, wykonuje się szczegółowy pomiar wnętrza.

3. PROJEKT KONCEPCYJNY: składa się z dwóch projektów, z których inwestor wybiera jedną opcję.

4. PROJEKT WYKONAWCZY: opracowanie wybranej koncepcji przedstawione w sposób inżynieryjny (rysunki techniczne dla wykonawców) oraz graficzny, który jest czytelny dla inwestorów.

5. NADZÓR AUTORSKI

6. PROJEKT POD KLUCZ

Inwestor może wybrać ilość etapów dogodną dla niego.

 

OPRACOWANIE PROJEKTÓW:

1. KONCEPCYJNY: układ funkcjonalny, poglądowe wizualizacje, dobrana kolorystyka, aranżacja.

2. WYKONAWCZY: dokumentacja techniczna składająca się z rysunków technicznych z uwagami i wytycznymi, szczegółowe realistyczne wizualizacje, kosztorys.